Tinta Pengerusi

Puan Hajjah Rosnani binti Mohamed
PENGERUSI
PERSIAP PENJARA BENTONGAssalamualaikum dan salam sejahtera.

Syukur alhamdulillah dengan izinNya laman blog Persiap Penjara Bentong telah dapat di realisasikan seiring dengan perkembangan teknologi semasa . Dengannya dapatlah ahli-ahli Persiap Penjara Bentong khasnya dan Persiap Malaysia amnya mengetahui perjalanan persatuan dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Adalah diharapkan agar laman blog ini dapat di manfaatkan oleh seluruh ahli Persiap. Selain daripada blog ini, satu lagi medium telah di wujudkan tambahan kepada blog ini iaitu laman sosial Facebook. Tahniah dan syabas kepada Persiap Penjara Bentong semoga kedua-dua medium komunikasi ini dapat mengeratkan tali silaturrahim antara anhli-ahli Persiap seluruh Malaysia serta dapat berkongsi idea, kemahiran dan pengetahuan. In Syaa Allah.